Archív kategórií: Marenčin PT

Marenčin PT

Rukopisy V prípade záujmu prosím zasielajte rukopisy ideálne mailom na adresu rukopisy@marencin.sk rukopisy, ktoré sú sprevádzané anotáciou napísanou priamo v texte mailu v rozsahu cca. 300-600 znakov a krátkym (300 znakov) životopisom autora budú spracované prednostne; rukopisy zaslané mailom vo formáte MS Word budú spracované prednostne. Fyzickou poštou môžete rukopis zaslať na adresu: RUKOPISY Marenčin […]