Archív kategórií: Súťaže

SÚŤAŽ: Kniha pod stromček

Knižný darček pod stromček

ŠTATÚT SÚŤAŽE   Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Kniha pod stromček (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/instagram/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže  MagnaStore.sk (ďalej len „štatút“).     VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE   Obchodné meno: Magna Publishing, s.r.o. Sídlo: Pekárska 14/160, 917 01 Trnava IČO: 50 766 171 Zapísaný v registri: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka […]