Click 2 Activity book

7.70 

Pracovný zošit nadväzuje na hovoriacu učebnicu CLICK 2 Pupil’s book. Je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom Autor: Mgr. Eva Kollerová, Mgr. Monika Srnková