Click 3 Activity book

7.70 

Pracovný zošit nadväzuje na hovoriacu učebnicu CLICK 3 Pupil’s book. Je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Autor: Mgr. Petra Zlochová