Click 4 Activity book

7.70 

Pracovný zošit nadväzuje na hovoriacu učebnicu CLICK 4 Pupil’s book. Je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Autor: Mgr. Jarmila Institoris